دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:23

ترمومتر ASTM 99F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 99F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 58- تا 41+ درجه فارنهایت و دقت 0.5 درجه
طول دماسنج: 299 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:22

ترمومتر ASTM 58F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 58F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 30- تا 120+ درجه فارنهایت و دقت 1 درجه
طول دماسنج: 300 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:21

ترمومتر ASTM 10F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 10F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 200+ تا 700+ درجه فارنهایت و دقت 5 درجه
طول دماسنج: 285 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:19

ترمومتر ASTM 9F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 9F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 20+ تا 230+ درجه فارنهایت و دقت 1 درجه
طول دماسنج: 285 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:18

ترمومتر ASTM 8F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 8F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 30+ تا 760+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 380 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:17

ترمومتر ASTM 6F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 6F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 112- تا 70+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 225 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:16

ترمومتر ASTM 5F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 5F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 112- تا 70+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 225 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:14

ترمومتر ASTM 2F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 2F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 20+ تا 580+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 385 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:12

ترمومتر ASTM 1F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 1F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 0 تا 302+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 317 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:11

ترمومتر ASTM 125C

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 125C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 45- تا 35- درجه سانتی گراد و دقت 0.1 درجه
طول دماسنج: 295 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

صفحه1 از6

logo bottom

جهت اطلاع از آخرین اخبار ما ایمیل خود را وارد و ثبت نمایید.

تماس با ما

شرکت پرگان تجهیز آرمانی

Aبزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای جلال آل احمد
پلاک 457، واحد 7

T 021-44286041

F 021-44384398

جستجو