هیدرومتر

هیدرومتر (9)

هیدرومتر وسیله ای برای اندازه گیری چگالی و یا وزن مخصوص مایعات می باشد. برای این کار هیدرومتر باید تا نقطه ای که در آن نیروی وزن مایع جابجا شده معادل نیروی وزن مقدار بدنه فرورفته در مایع شود، در آن وارد شود. هیدرومترهای ارائه شده توسط شرکت پرگان تجهیز آرمانی منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی می باشد که توسط تولیدکنندگان مطرح دنیا تامین و کالیبره گردیده اند.

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:27

هیدرومتر ASTM مدل 98H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.950 تا 1.000
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر
کالیبره شده در دمای 60 درجه فارنهایت

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:26

هیدرومتر ASTM مدل 88H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.950 تا 1.000
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:25

هیدرومتر ASTM مدل 87H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.900 تا 0.950
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:25

هیدرومتر ASTM مدل 86H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.850 تا 0.900
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:24

هیدرومتر ASTM مدل 85H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.800 تا 0.850
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:23

هیدرومتر ASTM مدل 84H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.750 تا 0.800
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:22

هیدرومتر ASTM مدل 83H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.700 تا 0.750
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:21

هیدرومتر ASTM مدل 82H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.650 تا 0.700
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 19:12

هیدرومتر ASTM مدل 81H

نوشته شده توسط

جهت تعیین وزن مخصوص
محدوده اندازه گیری: از 0.600 تا 0.650
دقت اندازه گیری: 0.0005 sp/gr
طول هیدرومتر:330 میلی متر

 

logo bottom

جهت اطلاع از آخرین اخبار ما ایمیل خود را وارد و ثبت نمایید.

تماس با ما

شرکت پرگان تجهیز آرمانی

Aبزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای جلال آل احمد
پلاک 457، واحد 7

T 021-44286041

F 021-44384398

جستجو