ترمومترهای ASTM, IP, BS

ترمومترهای ASTM, IP, BS (62)

پیشنهاد ما به شما، ترمومترهای بسیار دقیق انداره گیری دما برای انجام آزمایش های استاندارد بر اساس محدودیت های مشخص شده توسط ASTM، BS، IP و همچنین ISO می باشد. این ترمومترهای دقیق، برای آزمایش های مواد معدنی و نفتی و بر اساس استانداردها و دقت های تعریف شده کاربرد دارند. ترمومترهای ارائه شده توسط شرکت پرگان تجهیز آرمانی دارای درجه بندی حک شده و مقاوم در برابر اسید و باز می باشند.

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:23

ترمومتر ASTM 99F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 99F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 58- تا 41+ درجه فارنهایت و دقت 0.5 درجه
طول دماسنج: 299 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:22

ترمومتر ASTM 58F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 58F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 30- تا 120+ درجه فارنهایت و دقت 1 درجه
طول دماسنج: 300 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:21

ترمومتر ASTM 10F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 10F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 200+ تا 700+ درجه فارنهایت و دقت 5 درجه
طول دماسنج: 285 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:19

ترمومتر ASTM 9F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 9F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 20+ تا 230+ درجه فارنهایت و دقت 1 درجه
طول دماسنج: 285 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:18

ترمومتر ASTM 8F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 8F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 30+ تا 760+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 380 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:17

ترمومتر ASTM 6F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 6F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 112- تا 70+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 225 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:16

ترمومتر ASTM 5F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 5F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 112- تا 70+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 225 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:14

ترمومتر ASTM 2F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 2F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 20+ تا 580+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 385 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:12

ترمومتر ASTM 1F

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 1F
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 0 تا 302+ درجه فارنهایت و دقت 2 درجه
طول دماسنج: 317 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 19:11

ترمومتر ASTM 125C

نوشته شده توسط

منطبق بر استاندارد ASTM 125C
رنگ زمینه زرد
جیوه ای
محدوده اندازه گیری: از 45- تا 35- درجه سانتی گراد و دقت 0.1 درجه
طول دماسنج: 295 میلی متر
ساخت کمپانی: LUDWIG SCHNIDER آلمان

صفحه1 از5

logo bottom

جهت اطلاع از آخرین اخبار ما ایمیل خود را وارد و ثبت نمایید.

تماس با ما

شرکت پرگان تجهیز آرمانی

Aبزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای جلال آل احمد
پلاک 457، واحد 7

T 021-44286041

F 021-44384398

جستجو